VISIE


WERKWIJZE

WvWA staat voor:

- kwaliteit
- verrassende en originele oplossingen
- lichte, ruimtelijke architectuur
- goed overleg
- kostenbewust ontwerpen
- aandacht en zorg voor de openbare ruimte
- duurzaamheid en milieubewust bouwen

Bouwen is inspireren, organiseren en regisseren.

In het moderne bouwproces is de architect een regisseur van programma, ruimte, materialen en processen. Is specifieke kennis van een bepaald onderdeel op ons bureau niet aanwezig, dan wordt er samengewerkt met terzake deskundige partijen, zoals constructeurs, installatieadviseurs, akoestisch adviseurs, bouwkostendeskundigen en/of bouwmanagementbureaus.

Uitgaande van een in samenspraak vastgesteld programma van eisen, van de mogelijkheden welke de locatie biedt en van het budget zoeken we met open vizier naar een optimaal resultaat voor de opdrachtgever. Tijdens het gehele bouwproces, van ontwerp tot en met de oplevering, zijn wij een zeer betrokken adviseur. Budget en planning zijn voor ons van het grootste belang.

Maquettes zijn voor ons een onmisbaar hulpmiddel, niet alleen om ons ontwerpproces te ondersteunen maar ook om de opdrachtgever een goed inzicht te bieden in de ontwikkeling van het ontwerp.

 

THEMA RUIMTELIJKHEID

In onze ontwerpen streven wij naar oplossingen met een grote ruimtelijkheid.

In het programma van eisen worden doorgaans duidelijke eisen gesteld aan de netto en bruto oppervlakte en/of inhoud van het gebouw. De ontwerpruimte voor de architect zit in het spanningsveld tussen deze netto en bruto gegevens. Hiermee kan ruimtelijke kwaliteit aan het ontwerp worden toegevoegd. Voor ons ligt de uitdaging in het optimaliseren van deze tarra, waardoor ruimtelijke spanning, ruimtelijke architectuur kan ontstaan.

THEMA DAGLICHT

Iedere opgave is voor ons een zoektocht naar het evenwicht tussen openheid en beslotenheid. Daglicht, bezonning en uitzicht zijn belangrijke bouwstenen in onze architectuur en zijn onontbeerlijk voor de gezondheid en de productiviteit van de mens.

THEMA MATERIALISERING EN DETAILLERING

Materialisering en detaillering vormen een belangrijk deel van de handtekening van de architect. De waardering voor een gebouw wordt mede bepaald door de uitstraling en de kwaliteit van de materialen en de details. Het uiteindelijke resultaat moet alle zintuigen beroeren.
In de details wordt het architectonische idee verbeeld. Wij besteden veel aandacht aan het transformeren van goede bouwkundige details naar verrassende architectonische details, waarbij de bouwkundige kwaliteit behouden blijft.