HERBESTEMMING LOODS ROODENBURGH, AMERSFOORT 2010

Plaats
Amersfoort

Ontwerp
2010

Projectteam
ir. Willem van Winsen
Ir. Henk Uytenhout
UbikMH
Beschrijving

In 1957 vestigde het hoofdkantoor van de firma Norit, producent in actieve kool, zich in Amersfoort. Hiervoor ontwierp architect J. Roodenburgh in 1956 een modernistische fabriek met kantoren, een woning en een loods, welke is gebouwd door Betonindustrie Kemper IJsselmonde.

De loods is opgebouwd met zeventien karakteristieke betonnen portaalspanten, die de draagconstructie vormen voor de betonnen wanden en een flauw hellend betonnen zadeldak. Het dak is gedekt met bitumen en steekt ruim over de gevels, met een schuin omhoog geknikte dakrand. Op het dak bevinden zich drie lichtstraten met glas en ventilatieroosters. De gevels zijn tussen de spanten ingevuld met betonnen gevelelementen met verticale ribbels (identiek aan de borstwering van het hoofdgebouw), en hooggeplaatste achtruits vensters met betonnen kozijnen en stalen ramen. Het interieur wordt bepaald door de betonnen spanten, die vanaf de vloer naar het knikpunt breder uitlopen en vervolgens weer verjongen in de richting van de nok van het dak, en de ribbels in de betonnen dakplaten. De vloeren waren betegeld in een zwart-wit blokpatroon.

Onze opgave was deze loods te transformeren tot een gebouw met verhuurbare units voor detailhandel, toegespitst op woondesign. Door de cultuurhistorische waarde van het gebouw, als schaars overgebleven vroeg naoorlogse exponent van de industriële ontwikkeling in Amersfoort, was onze inzet het zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat herstellen van zowel exterieur als interieur, waarbij de noodzakelijke isolatievoorzieningen zo onzichtbaar mogelijk worden aangebracht.

De loods is in eerste instantie opgedeeld in drie winkelunits door het aanbrengen van glazen scheidingswanden. Hierdoor blijft het repeterende beeld van de spanten behouden. Uit de langsgevel, aan de binnenstraat tussen het hoofdgebouw en de loods, worden de betonnen gevelelementen weggenomen zodat een overdekte passage ontstaat, waaraan de entrees van de winkelunits zijn aangebracht, in een teruggelegen nieuwe glazen pui. De voor het functioneren van de winkels benodigde voorzieningen zijn als vrijstaande units van staal, hout en glas in de loods geplaatst, waarvan het dak als verdiepingsvloer te gebruiken is. De zwart-wit geblokte tegelvloer wordt in de gehele loods opnieuw aangebracht.