KANTOOR MET DIENSTWONINGEN, DE STEEG 2009

Plaats
De Steeg

Ontwerp
2006

Projectteam
ir. Willem van Winsen
ir. Henk Uytenhout
Beschrijving


Op een grote kavel aan de Hoofdstraat in De Steeg, waarop reeds een kantoor/woonhuis aanwezig is, wil de opdrachtgever aanvullende kantoorruimte met bijbehorende dienstwoningen realiseren. Het perceel wordt aan de noordzijde begrensd door de provinciale weg en de spoorlijn tussen Arnhem en Zutphen, en aan de zuidzijde door uiterwaarden met een dijk langs een uitloper van de IJssel.

Alle bestemmingsplan- en overige randvoorwaarden in acht nemend rest er een driehoekig bouwterrein waarop de nieuwbouw gerealiseerd moet worden.

Optimaal gebruik maken van het fantastische uitzicht over de rivier is een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp. Ook moet het gebouw, gezien vanaf de overzijde van de IJssel, zich op een overtuigende wijze voegen in de ritmiek van landschap en bebouwing.

Gekozen is voor een smal en langgerekt hoofdbouwvolume van vier lagen hoog evenwijdig aan het water. Eén verdieping is in de dijk geplaatst, zodat vanaf de straat maar drie bouwlagen zichtbaar zijn. De drie het meest naar de straat en spoorlijn gerichte gevels worden uitgevoerd als een zware gemetselde constructie met weinig openingen om een optimale geluidwering te bewerkstelligen.

De dienstwoningen bevinden zich op de onderste twee verdiepingen. Alle ruimten van deze appartementen hebben een glasgevel aan de rivierzijde waardoor de betrokkenheid op het landschap overal ervaren kan worden. De kantoorruimten op de bovenliggende bouwlagen kunnen bij een eventuele wijziging van het bestemmingsplan in de toekomst op eenvoudige wijze worden getransformeerd tot appartementen.

Gescheiden van het hoofdvolume door een glazen tussenlid met het trappenhuis is aan de noordzijde een wat meer organisch gevormd kantoor-bouwdeel toegevoegd, waar auto’s onderdoor kunnen rijden en welke zich soepel voegt bij de naastliggende boomkruinen. Door zijn uitkraging ontneemt dit bouwvolume vanaf de toegang van het perceel het zicht op het bestaande woonhuis. De gevelbekleding van Western Red Cedar onderstreept de aansluiting op de natuurlijke omgeving.